tecladoestrecho

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

fotolia_1855635_m

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

Training and counselling

Below are the topics in which the Antígona Research Group is specialized and has a long experience both advising and training aimed at public administrations, entities and companies.

 • Violence against women and the criminal justice system / access to justice (socio-legal aspects from a gender perspective)
 • Sexual violence
 • Sexual harassment due to sex based reasons in companies, public administrations and protocols
 • Tackle sexual exploitation purposes
 • Forced marriages (FM)
 • Prostitution and sex work
 • Equality programmes in companies and public administrations
 • Combination between family / personal life and work life
 • Sexual and reproductive rights
 • Bioethics, reproduction and gender
 • Women and prison

Violence against women and the criminal justice system / access to justice (socio-legal aspects from a gender perspective)

Experience in projects

Projecte WOSAFEJUS: Why doesn’t she press charges? Understanding women’s safety and right to justice (Unió Europea – 2009); «El Derecho de acceso a la Justicia: El caso de la Violencia de Género» (Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya – 2012); Estudi «Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista» (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2016); L’accés a la justícia i la llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista: l’impacte en la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència en les seves relacions de (ex)parella (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2010).

Training experience

Laboraorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza; Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi de Pedagogs de Catalunya; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; formació a col·lectiu de dones; UAT Universidad Autónoma de Tlaxcala – Mèxic; Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) – Mèxic; Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati; Ajuntament de Terrassa; Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Instituto de Estudios de Género; Universidad Carlos III de Madrid; EIGE; Parlament Europeu; Observatori de la Igualtat de la URV; La fede.cat; Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya; Centre d’Estudis Demogràfics i Institut d’Infància i Món Urbà; Centre d’Estudis Demogràfics i Institut d’Infància i Món Urbà; Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Ajuntament de Terrassa; Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).


Sexual Violence

Experience in Projects

Projecte «Adressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)» (Unió Europea – 2017); Estudi «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya» (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2016); projecte «GAP: Gender based violence, stalking, and fear of crime. Prevention and intervention» (Unió Europea – 2009)

Training experience

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ; entitat Creación Positiva; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Departament de Psicologia de la Universitat de Girona.


Sexual harassment and harassment based on sex in companies and public administrations and protocols

Experience in Projects

Estudi «Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: actuació de les administracions públiques i de les empreses» (CGPJ – Consell General del Poder Judicial – 2013).

Experience in training

Unitat d’Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona; Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena; Observatori per a la Igualtat de la UAB; Departament de Psicologia – Universitat de Girona.


Dealings with sexual exploitation purposes

Training experience

CEAR, ACATHI i Món-3; Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati; Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere; Amnistia Internacional Catalunya; Institut Català de les Dones i la Delegació de l’Escola d’Administració Pública a Tarragona


Forced Marriage (MF)

Experience in Projects

Estudi «MATRIFOR – Approaching forced marriage as a new form of trafficking in human beings in Europe» (Unió Europea – 2016); «Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona» (Ajuntament de Barcelona – 2016); estudi «Les mutilacions genitals i els matrimonios forçats com a noves formes de vulneracions dels drets de les dones a Catalunya» (Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans – 2010).

Training experience

Formacions a DIXIT – Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya; Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya; Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo – Campus Universitario Vigo; Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya; Institut de Seguretat Pública de Catalunya; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; International Centre For Reproductive Health (ICRH); entitats de la ciutat de Barcelona.


Prostitution and sex work

Experience in Projects

Estudi «El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de genero (DEORGE)” (Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya – 2015); «Estudi sobre prostitució a Barcelona» (Ajuntament de Barcelona – 2015).

Training experience

HURI-AGE Red el Tiempo de los Derechos; Universitat de les Illes Balears; Delegació territorial del Govern de Lleida, Gobierno de España, AMIC, CCOO terres de Lleida, Antisida Lleida.


Plans for Equality in companies and public administrations

Experience in Projects

Estudi «El impacto de los planes de igualdad en las empresas» (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya – 2014).

Training Experience

CCOO, UGT, CNI – AIT; Escuela Sindical Juan Muñiz Zápico; empreses a nivell nacional, autonòmic i local.


Combination of family / personal life and work life

Experience in projects

Estudi «Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y la vida laboral según la regulación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres»(Consejo General del Poder Judicial – 2014).


Bioethics, law and gender  / sexual and reproductive rights

Experience in projects

Projecte «Gestación por Sustitución (GESSUS)» (Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya – 2016); estudi «El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos» (Fundació Víctor Grífol y Lucas – 2014).

Training Experience

Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS; Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga; International Institute for the Sociology of Law; Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU); Grup Dones, Salut i Ètica de la Relació Assistencial de la Universitat De Barcelona (UB); Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat – CJAS; Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Instituto de Estudios de Género; Universidad Carlos III de Madrid; Creación Positiva; Amnistia Internacional Catalunya; Ajuntament de Barberà del Vallès; Comissió de Dones Advocades i Comissió de Defensa del Drets de les Persones i del Lliure Exercici de l’Advocacia; sindicat COS; Ajuntament de Castellbisbal; col·lectius de dones; SEPC.


Women and prison

Experience in projects

Projecte «Soporte en prisión para mujeres víctimas de violencia doméstica y hombres que han maltratado (ALTRA)» (Unió Europea – 2005).

Training Experience

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Comisión Estatal de derecho humanos de Tlaxcala – Mèxic; Síndic de Greuges de Catalunya; Universidad del País Vasco; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.

© Universitat Autònoma de Barcelona