tecladoestrecho

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

fotolia_1855635_m

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

Non-competitive contracts/agreements

 • Title of project: L’estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i la seva relació amb les polítiques públiques catalanes
  Name of funding body: Creación Positiva
  Period: 2018
 • Title of project: Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Mataró
  Name of funding body: Creación Positiva
  Period: 2018
 • Title of project: Estudi sobre la incorporació de la transversalitat de gènere en els districtes de la ciutat de Barcelona
  Name of funding body: Ajuntament de Barcelona
  Period: 2016-2017
 • Title of project: Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona
  Name of funding body: Ajuntament de Barcelona
  Period: 2015-2016
 • Title of project: Anàlisi de la normativa europea, estatal, autonòmica i local de la prostitució: Implicacions per a l’exercici de la prostitució a la ciutat de Barcelona
  Name of funding body: Ajuntament de Barcelona
  Period: 2014
 • Title of project: Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal según la relación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Name of funding body: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Period: 2014
 • Title of project: Estudio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Actuación de las administraciones públicas y de las empresas
  Name of funding body: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Period: 2013
 • Title of project: Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Name of funding body: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Period: 2012-2013
 • Title of project: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere.
  Name of funding body: Ayuntamiento de Terrassa
  Contract or Agreement: Agreement
  Period: 2007-2008
 • Title of project: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  Name of funding body: Diputación de Barcelona. Área de Igualdad y Ciudadanía
  Contract or Agreement: Agreement
  Period: 2005-2006
© Universitat Autònoma de Barcelona